Predaj rodinny dom

predaj rodinny dom EXKLUZ VNE Pon kame V m na predaj rodinn dom v obci Var n ur en na rekon trukciu. Posledn z kazn k Realitn kancel ria V m pon ka na predaj tehlov rodinn dom na ve kom a slne nom pozemku v obci Ko oln . Predaj Dom rodinn dom Partiz nske Rodinny dom 8. Pozost va zo vstupnej verandy chodby s v stupom po novom drevenom schodisku do podkrovia ve kej kuchyne s jed lenskou as ou a Dom a z hrada Predam rodinny baz r. Plocha 82 m 2 Plocha pozemku 326 m 2 Po et izieb 3 izbov dom. Predaj dom v horskom park rodinny Luxusn rodinn domy a vily prodej Praha Brno S. Na predaj 4 izbov rodinn dom v obci Bellova Ves 19 km od SC 19 km od DS 1 podla n dom s podlahovou plochou 82 m2 zastavanou plochou 116 m2 a v merou pozemku od 526 do 623 m2. Pozemok o rozlohe 630m2 v centre obce V m pon ka 2 alternat vy ako si splni sen o b van 1. Predaj Dom rodinn dom Michalovce Ponukam na predaj 4 izbovy rodinny dom po rekonstrukcii v obci Jelka 35 km od Bratislavy v blizkosti Senca. CENA 109500 ZLAVA 120 m2 rodinn dom v zachovalom stave v Rajke na predaj Rok v stavby 1984. Exkluz vne Novinka 3D prehliadka. Bli ie inform cie o s boroch cookies n jdete v sekcii webstr nky Pravidl cookies Je Va m pr vom neudeli s hlas s pou van m s borov cookies alebo ich pou vanie zablokova . 00 m Pozemok 1 002. avito. 00 m 23. predaj Predan Rodinn dom v DNV na predaj 282. Bratislava . Pon kame na predaj samostatne stojaci rodinn dom v lokalite abokreky. Dom je zateplen strecha nov . Na predaj exkluz vne rodinn dom v obci Iv nka pri Nitre. Rodinn dom na predaj Domy na predaj Domy Predaj Rodinn dom na predaj v lokalite Vinosady v okrese Pezinok. Lokalita Rak sy od 473 mesa ne 149 500 00 1 314 m Rodinn dom ostrov Vir Chorv tsko 14. Predaj rodinn ho domu 135m2 v obci Rim. Pozrite si s kromn a realitn inzerciu. 05. Novostavba v radovej z stavbe. domy PRIEVIDZA GoHome predaj a pren jom nehnute nost Na predaj zauj mav 5 izbov rodinn dom Senec Aston Waldner pon ka exkluz vne na predaj zauj mav rodinn dom ktor sa nach dza na za iatku Senca. Plocha itkov 100m2 pozemku 500m2. Rodinn dom je 3 izbov m zastavan plochu 106 m2 je v p vodnom ale zachovalom stave na v stavbu boli pou it klasick materi ly a je napojen na v etky in inierske siete. TUreality pon ka na predaj rodinn dom v Pezinku s itkovou plochou 310 m2 na pozemku s celkovou rozlohou 376 m2. Nach dza sa v om kuchy a dve izby a k pe a s WC. predam dom v kosiciach 1 rotated. Trebisov . Zastavan plocha je 100 25m2 itkov plocha pr zemie 92 50m2 itkov plocha poschodie 68 40m2 U itkov plocha celkom 160 90m2 Realitn kancel ria V m pon ka na predaj tehlov rodinn dom na ve kom a slne nom pozemku v obci Ko oln . Svobodu ZN EN CENA EXKLUZ VNE HALO REALITY. Obytn plocha je cca 150 m2 Celkov rozloha pozemku in cca 2000 m2. Reality Rodinny dom inzercia. Pon kame na predaj gazdovsky rodinny dom vo Zvolene as M ov . Je postaven na pozemku o rozlohe 1344 m2 pri om zastavan plocha je 123 m2 celkov itkov plocha je 324 m2. Na predaj predstavujeme rodinn dom vo vyh ad vanej lokalite v obci Dvory nad itavou. Rodinn dom na predaj Domy na predaj Domy Predaj Plocha 120. na pozemku sa na ch dza gar a Kamenn cesta Trnava okres Trnava Trnavsk kraj SK 1 837. Poskytuje mo nos aj dvojgenera n ho b vania. Vyberte si z mno stva pon k online. K renie je zabezpe en plynov mi gamatkami. Popis Reality Holding vm ponka Na predaj rodinn dom vo vyhadvanej prominentnej lokalite s jedinenm vhadom na Bratislavu v Horskom Parku. Rodinn dom NEZADAN 180 m2. Dom sa nach dza v tichej uli ke v novovybudovanej asti mesta. Nov Z mky dom. predaj rodinny dom n bytek. Pon kame na predaj star rodinn dom nutn rekon trukcia v nitrianskej mestskej asti Dr ovce. Publikovan 10. Pripade z ujmu vola ale poprosim len seri zne jed na nie Pon kame na predaj v etky druhy rodinn ch domov pr zemn rodinn dom dvojgenera n dom poschodov dom nov domy star domy tehlov domy lacn domy vidieck domy rodinn dom. Celkov plocha pozemku je 2500 m . 00 m Zastavan neuveden Pozemok neuveden 19. Dom je skolaudovan ak me na pridelenie s pisn ho sla nach dza sa v tichej asti Jaroviec. Tr vnik Dom na predaj aj na spl tky 31. V dome prebehla iasto n rekon trukcia Dom je z p lenej tehly so sedlovou strechou. Dom je po rozsiahlej rekon trukcii. Nov Mesto nad V hom. 2021 Pon kame na predaj rodinn dom v obci Marcelov v okrese Kom rno na ve kom pozemku v celkovej v mere 3219 m2 zastavan plocha 445 m2. exkluz vne pon ka rodinn dom s letnou kuchy ou hospod rskou pr stavbou a s pozemkom o v mere 10 355 m2. Plocha 108. 00 m Pozemok 1 073. com. 429 000 2 223 m2. dom je na pojen na vodu plyn a elektrinu. Dom sa nach dza v centre obce je v dobrom stave s novou stre nou krytinou. . Predam rodinny dom ul Paulinyho Kosice Juh KE 1 e1574282115741. 6. V hodou je mo nos z ska a ie obytn miestnosti v podkrov . SK Predaj Dom rodinn dom Neded a a Z kladn inform cie Pon kame na predaj 4 izbov rodinn dom v . Dom sa nachadza v centre obce na velkom 27 arovom pozemku vhodnom na vystavbu dalsich troch rodinnych domov. 00 m Zastavan 1 002. Svojou plochou 125m2 vytv ra priestor pre viac lenn rodinu. Dom sa nach dza na mierne svahovitom pozemku ide lnych rozmerov 23m x 20m. Rodinn dom na predaj Ke marok Rak sy . Spi sk Bel dom. Pekn ob vate n 5 izb. DOM VHODH AJ NA INVEST CIU pren jom ke e dom tvoria 2 samostatn bytov jednotky s vlastn mi vstupmi alebo mo nos 2 genera n ho b vania. Dom sa v minulosti vyu val na podnikate sk ely. Pred domom sa nach dza parkovanie pre 4 aut . For more information and source see on this link https Pon kame na predaj 5 izbov rodinn dom Pie any Flore t T to internetov str nka pou va technol giu cookies. H ad te rodinn dom v lukrat vej asti Popradu Spi sk Sobota v bl zkosti Vysok ch Tatier Realitn kancel ria Reality Alpia V m na z klade poverenia majite a pon ka na predaj samostatne stojac rodinn dom v Poprade as Spi sk Sobota s pozemkom o v mere 800 m2. sk Ob benou klasikou s matn biele kuchynsk linky ktor p sobia isto a presvetlia priestor. TVOJ DOMOV s. Dom je dvojpodla n podpivni en vo ve mi dobrom stave. S as ou domu je gar s mont nou jamou jedno prestre en parkovacie miesto a v r mci pozemku zaparkuj dve al ie aut na Druh 3 izbov Rodinn dom Rozloha pozemok 595 m2 dom 106 m2 Cena 154. Dom je napojen na obecn vodu elektrinu plyn odpad je rie en umpou. Predam rodinny dom v Rakovnici povodny stav. Dispozi ne dom pozost va z predizby kuchyne k pe ne s va ou samostatn ho WC komory a troch izieb z ktor ch jedna izba je priechodn . Rodinn dom m sedlov Pred m rodinn dom VY N VRA SLIVN K. Kateg rie. 2015 o 13 19 16 H rka. K renie je rie en plynov m kotlom relativne nov m . Vek stavby je 50 rokov. Pod strednou a zadnou as ou domu je pivnica. 5. Today 331 Yesterday 506 This week 1721 Last week 7412 domy RO AVA kliknite a ur ite n jdite . Kurenie krbom v kazdej izbe pripojka na elektricke vykurovanie . Dom tvor chodba 4 izby kuchy a k pe a WC 2 komory a je iasto ne Realitn kancel ria Grahams V m v exkluz vnom zast pen klienta pon ka na predaj 3 izbov rodinn dom s terasou na Mand ovej Mand ov ulici v Jarovciach Jarovce na pozemku s rozlohou 588 m2. 2021 Dobry de ponukam na predaj star rodinny dom s v m pozemkom a zahradkou v tichej lokalite. na predaj ID 12488 84 m . 20. 4. Dom je kamenn v p vodnom stave. Rodinn dom kv drovej kon trukcie je postaven na rovinatom pozemku s rozlohou 843 m2. V dome su 3izby kuchyna kupelna wc Zahrada dvor CenA 15000EUR DOHODOU TEL 0919316355 www. Jedn sa o 2 izb. Predajte ahko a r chlo na Bazo . Na predaj novostavba pri Tornali okr. Modern a t lov rodinn dom v Bratislave as Trn vka Mokr n Z hon pri Zlat ch pieskoch. Pon kame na predaj rodinn dom v Pre ove as Solivar. Janovce. Pon kame V m na predaj iasto ne zariaden dom Bratislava Ru inov Studen . Rodinn domy na predaj Okres Ko ice okolie. IS plyn kanaliz cia elektrika voda sol r. Obec je blizko mesta Vr ble s dobrou dostupnos ou do mesta Nitra. Nach dza sa na pozemku o rozlohe 349 m 2. Pon kam na predaj kr sny 4 izbov bungalov novostavbu v pr jemnej lokalite v bl zkosti Bratislavy Slovensk Grob na pozemku itkovej plochy o rozlohe 468 m2 v tichej asti novej ulice Mal Raj. domy RO AVA GoHome predaj a pren jom nehnute nost Pon kame V m na predaj p vodn gazdovsk rodinn dom v obci Hrabkov okres Pre ov. Pozemok je o celkovej Pon kame na predaj trojpodla n 3 izbov rodinn dom o rozmeroch 10x10m v tichom prostred obce Ko eca. Surne predam 6 izbovy poschodovy rodinny dom 220 m2 so zahradou. DISPOZ CIA DOMU p dorys domu je prilo en rod AstonReal pon ka na predaj rodinn dom zo 60. Rekon trukcia budovy ktor d cha hist riou rekon trukcia bola zapo at u v minulosti nov strecha vn torn rozvody elektriny komplet vn torn omietky pred fin lnym n terom vysok Pred me rodinn dom na pozemku s rozlohou 860 m2 nach dzaj ci sa bl zko centra mesta Fi akovo. Jedn sa o novostavbu rodinn ho domu pred dokon en m. Postaven z tehly v roku cca 1939. Dom sa nach dza na slne nom pozemku v tichej asti obce o v mere 1146 m2 s v h adom na Ve k Fa Realitn kancel ria V m pon ka na predaj tehlov rodinn dom na ve kom a slne nom pozemku v obci Ko oln . str n po asfaltovej ceste. Pred m rodinn dom na Kudlovciach. Pon kame na k pu zrekon truovan rodinn dom v ir om centre k pe n ho mesta Pie any na ulic1. Dom sa nach dza mimo hlavn ah v tichej lokalite a prisl cha k nemu slne n rovinat pozemok o celkovej v mere 866 m2. Vyberajte z 9 908 inzer tov. Pon kam na predaj 4 izbov modern rodinn dom s gar ou v Dunajskej Strede na pozemku o v mere 659 m2. na kancel rske priestory. Dom sa nach dza na rovinatom pozemku o v mere 813 m 2 v tichej lokalite s kompletnou ob ianskou vybavenos ou a dobrou dostupnos ou do centra. H ad te Baz r Inzer ty zdarma Bezplatn inzercia na predaj Vyberajte z najv ej ponuky inzer tov. Dom je napojen na IS elektrinu plyn mestsk Rodinny dom baz r Bazo . Projekt predstavuje rodinn dom s pr jazdovou cestou je umiestnen na slne nom pozemku rovinat ho ter nu. Pon kame na predaj priestrann trojpodla n rodinn dom s gar ou a parkovac m st t m na rov1. domy RO AVA GoHome predaj a pren jom nehnute nost Najlep ia ponuka bytov na predaj v Jelke. predam maly rodinny dom v tichom prostredi Pred m mal rodinn dom v tichom prostred Star S sov v Banskej Bystrici. panielsky stavite a slovensk architekt sa spojili aby vytvorili mal uk ku minimalistickej luxusnej architekt ry v podobe unik tneho rodinn ho domu prip Rodinn dom 260 m 2 Pezinok Myslenick . Do p jdu ved schody s mo nos ou vytvorenia BRS Ko ice pon ka na predaj 4izbov rodinn dom po kompletnej rekon trukcii v meste Pre ov ulica Mudro ov . Sucastou domu je balkon terasa garaz hospodarska budova studna. HUF EURO Converter. Predaj 2 rodinn domy Lu enec v Centre mesta EXKLUZ VNE HALO REALITY Rodinny dom V obci Lutila je na predaj rodinn dom odpor ame pozrie FOTO VIDEO. Rodinn dom na predaj Domy na predaj Domy Predaj Plocha 654. Vykurovanie domu je vyrie en gamatkami s NA PREDAJ 6 izbov rodinn dom s baz nom vo vyh ad vanej lokalite Nov Z mky. Do domu je zaveden voda elektrina kanaliz cia plynov k renie novy kotol . 509 realit v nab dce prodej dom Praha. Dom je v Reagovat na inzerat RODINNY DOM VELKE TERIAKOVCE PREDAJ Alebo na RODINNY DOM VELKE TERIAKOVCE PREDAJ predam maly rodinny dom v tichom prostredi Pred m mal rodinn dom v tichom prostred Star S sov v Banskej Bystrici. Pozemok o ploche 1576 m2 AstonReal pon ka na predaj rodinn dom zo 60. 2021 Pon kam na predaj rodinn dom v Chorv tsku pozost va z 2 samostatn ch apartm nov ka d m 2 izby kuchy u terasu WC a k pe n dom sa pred va komplet so zariaden m dom sa nach dza cca 90m od kr snej pl e a re taur cie viac info a fotiek email alebo telef n. Na pozemku sa nach dzaj po nohospod rske budovy a murovan pivnica. 900 REALITY SOAR Na predaj Rodinn dom Nitra erm . Pon kame na predaj Dvojpodla n dom samostatne stojaci s v merou itkovej plochy 120 m ktor umo uje komfortn b vanie pre min. V najlep n stroj na vyh ad vanie nehnute nost na webe. Realitn kancel ria HERRYS pon ka exkluz vne na predaj rodinn dom v radovej z stavbe troch domov na lukrat vnej adrese Strm V ok v Z horskej Bystrici. Cez 400 tis c u vate ov za de . 309 000 1 717 m2. Rodinn dom nezadan 193 m2. Predam rodinny dom 3plus1plus kuchyna velka garaz s dielnou murovany zahradny domcek na 10 arovom pozemku. Predaj rodinn dom Hrachovo Z hradn EXKLUZ VNE HALO REALITY. SK Predaj Dom rodinn dom Partiz nske Pon kame V m na predaj dvojpodla n rodinn poldom priamo v Centre. Dom je postaven na pozemku o v mere 323m2. Pon kame na predaj rodinn dom s ovocnou z hradou mo nos vystavby gara v Dolnej Strede 2300m2 cena 66000 Eur Reagovat na inzerat NA PREDAJ RODINNY DOM V DOLNEJ STREDE Dom bol postaven v 60 tych rokoch. Exkluz vne V m pon kame na predaj 4 izbov novostavbu rodinn ho domu v obci Gbe any pri iline. Kon trukcia domu je kv der strecha krytina Predaj Rodinny Dom Sala Rd V Sali Veci Novostavba Znizena Cena Reality Investicne Nehnute nosti Rodinny Dom Predaj Sa a . predam dom v kosiciach 2 rotated. Vybavenie domu ytong zateplenie hlin kov okn pas vny tandard tepeln erpadlo ako hlavn zdroj k renia z sobn k TUV Predaj Rodinn dom Se ovsk Polianka. m ja 2021. Energeticky sporn pas vny rodinn dom s perfektn m dispozi n m rie en m a najnov mi technol giami na trhu. Celkov plocha pozemku je 3343 celkov ch prezret 12 dnes. Predaj 199. Strecha je po rekonstrukcii zatepleny plastove okna a dvere. Rodinn dom bol postaven v Typ ponuky predaj Druh Rodinn dom itkov plocha Pripravujeme Na Predaj Ve ky Rodinny Dom 1400 M2 Obec Ploske Bazar Sk . Dom pre iel iasto nou rekon trukciou je komplet zateplen m vymenen 3 okn na plastov z vn tornej strany domu v smere do z hrady smerom na ulicu s okn p vodn vchodov dvere s plastov . Dom je postaven zo zmie an ch materi lov a je 3 izbov chodba k pe a. Rodinn dom 340 m . Na predaj rodinny dom alebo chalupa v obci itavce. Viac ako 600. Predaj 41. EXKLUZ VNE v m pon kame na predaj rodinn dom v lokalite VY N VRA SLIVN K p r min t od centra mesta. Kon trukcia tehla. Rodinn dom 120 m . Publikovan 01. 01. Pon kame V m na predaj rodinn dom v p vodnom stave v obci Jelka okres Galanta. Vyberajte z 52 750 inzer tov. Pezinok samostatn 6 izbov rodinn dom s vn torn m baz nomRodinn dom kolaud cia rok 2000 na pozemku o v mere 1002m2 ZP domu 208m2 P 440m2Rodinn dom Rodinn dom Pre ov ir ie centrum LUKRAT VNE. 2021 13 32 Pon kame na predaj slne n rodinn dom s prekr snym v h adom v bl zkosti n dhernej pr rody Mal ch Karp t v meste Modra v tichej uli ke rodinn ch domov s itkovou plochou 310 m2. 2021 Pon kame na predaj v obci Tr vnik rodinn dom v p vodnom stave. cz s hled n m na map a velk mi n hledy fotografi nab zen ch dom . 2. 00 m Zastavan Rodinn dom na predaj Domy na predaj Domy Predaj Plocha 440. Pozost va z podpivni en ch priestoroch gar pr ov a Rodinn dom 1 m 2 Pav ina Lehota. . Zoradi nehnute nosti od najnov ch od najstar ch od najlacnej ch od najdrah ch od najmen ch od najv ch. RD Limbov ulica Limbach okr. od 199 mesa ne 750 00 m 63 000 00 . Predaj Domy Slovensko Bratislavsk kraj Bratislava III Bratislava Nov Mesto EXKLUZIVNE Na predaj RODINNY DOM s gar ou na LOPENICKEJ ulici v Novom Meste BAIII EXKLUZIVNE Na predaj RODINNY DOM s gar ou na LOPENICKEJ ulici v Novom Meste BAIII Pon kame na predaj rodinn dom v malebnej obci Mo ovce. Dom sa nach dza v ob benej tvrti a pon ka pr jemn b vanie pre cel rodinu. Pon kan nehnute nosti s na predaj alebo na pren jom pred m dom. Bezplatn inzercia a v born ponuka inzer tov na predaj. Predaj rodinn dom Rimavsk Brezovo EXKLUZ VNE HALO REALITY Dom pozost va 2 izby kuchy a 1 letn kuchy a k pe a predsie 1 vo n miestnos z ktorej m e by e te al ia k pe a g nok such WC za domom a hospod rska as . P. Rodinn dom je pr zemn m zabudovan podkrovie. Pon kame v m na predaj novostavbu rodinn ho domu na Suchom vrchu. Pr zemie z dverie ob va ka s kuchy ou 2x H ad te rodinn dom v lukrat vej asti Popradu Spi sk Sobota v bl zkosti Vysok ch Tatier Realitn kancel ria Reality Alpia V m na z klade poverenia majite a pon ka na predaj samostatne stojac rodinn dom v Poprade as Spi sk Sobota s pozemkom o v mere 800 m2. Dom m vynikaj cu dispoz ciu a pon ka ve k variabilitu pri rekon trukcii a vyu it domu REALITES. RD sa nach dza na rovinatom slne nom pozemku o ploche Na predaj rodinn dom v Dolnej Strede. 5. Pon kam na predaj 7 izbov rodinn dom v Novej Str i. Pon kame na predaj star 3 izbov rodinn dom v p vodnom stave vhodn na rekon trukciu v obci Vinosady na Pezinskej ulici v katastr lnom zem Ve k T nie. Pon kam na predaj 3 izb. K domu prisl cha gar hospod rska budova a rozsiahla zahrada. 594 likes 3 talking about this 1 was here. predaj rodinny inzercia zadarmo vyberte si z ponuky 17127 inzer tov. Realitn kancel ria Grahams V m v exkluz vnom zast pen klienta pon ka na predaj 3 izbov rodinn dom s terasou na Mand ovej Mand ov ulici v Jarovciach Jarovce na pozemku s rozlohou 588 m2. irok ponuka r znych typov bytov. Predajte ahko a r chlo na bazo . Vyberte si novou nemovitost na sreality. miroslav gmail. Dom je v zachovalom p vodnom stave ktor je ide lny na rekon trukciu pod a svojich predst v. o. Pon kame byty domy developersk projekty. Dom je postaven na pozemku s celkovou v merou 6 947 m2. Predaj dvojizbov byt Rimavsk Sobota L. exkluz vne iba u n s. Rev ca. 96 m . Dom je napojen na obecn vodu kanaliz ciu plyn. Pon kame na predaj klasick ba ovsk dom ek vo Svite Zvy ok domu v p vodnom stave Pozemok takmer 300m Cena 52000 Eur Bli ie inform cie na 0902 445 878 0948 445 878 resp. Rozloha pozemku je 461m2 a pr stup na pozemok je z 2. Predam rodinny dom. rokov v obci Diviacka Nov Ves as Vrbany. 4 Pon kame na predaj rodinn dom na Mlyn rke 3km od Rimavskej Soboty v katastr lnom zem O any o rozlohe 215m . Na pr zem s 3 miestnosti 1 WC k pe a. Pozost va z predsiene jed lne kuchyne pajze k pe a s Wc samostatn k pe a priechodn izba ob va ka a 2 sp lne. Rodinn dom na predaj Holice od realitiek aj od s kromn ch os b online na Reality. sk. Materi l stavby kv der a tehla. Pred m rodinn dom na pozemku 1150 m2 vhodn na b vanie alebo podnikanie v obci Ko ovce as Beckovsk Vieska okr. 20191120 143426 scaled. Pon kame na predaj dvojpodla n rodinn dom s podkrov m v OV v p vodnom stave s hospod rskou budovou a gar ou vo vyh ad vanej lokalite Liptovsk Mikul as Dem nov . 2 reality pon ka na predaj rodinn dom v obci H rka okres Poprad. Rodinn dom Predaj Nitra Novostavba 235 m 266 900 Pon kame V m na predaj 4 izbov rodinn dom v Nitre v Reality na k v m pon ka na predaj star rodinn dom vo v bornej lokalite v Nov ch Z mkoch. Rodinn dom na predaj Domy na predaj Domy Predaj. 595 likes 4 talking about this 1 was here. Impulz Real s. r. Pon kame na predaj v ir om centre Kom rna rodinn dom na pozemku o rozlohe 600 m 2. 000 100 m 2 Bratislava Dev nska Nov Ves Na vyhliadke predaj 4i rodinn dom v tandarde novostavba 2020 2x parkovacie miesto 284. 900 114. RD v p vodnom stave je vhodn na kompletn rekon trukciu alebo asan ciu. Dom je vhodny aj pre viacgeneracnu rodinu. 990 . 06. Obytn plocha domu je 115m2 a pozemku 1366m2 ktor je pr stupn z oboch str n. Disponuje 8 rovym pozemkom so z hradou a hospod rskou budovou. V etky in inierske siete zaveden t. izbov rodinn dom rovinat pozemok o v mere 2171 Pon kame na predaj rodinn dom v obci Horn tub a ktor je vhodn na b vanie alebo aj na rekrea n ely. Popis nehnute nosti. Vyberajte z 78 inzer tov. Dom m vynikaj cu dispoz ciu a pon ka ve k variabilitu pri rekon trukcii a vyu it domu Exkluz vne V m pon kame na predaj 4 izbov novostavbu rodinn ho domu v obci Gbe any pri iline. Spi sk tiavnik. 00 m Zastavan 265. Pon kame V m na predaj domy a vily Topo any Brezov . Nehnute nos je v p vodnom a ve mi zachovalom stave as domu je podpivni en 12m2. N jdite o potrebujete vo Va ej kateg rii. Dispozi n rie enie domu Vstupn terasa 10 5 m2 predsie 6 28 m2 k pe a Realitn kancel ria V m pon ka na predaj tehlov rodinn dom na ve kom a slne nom pozemku v obci Ko oln . Predaj rodinny inzercia zadarmo vyberte si z ponuky 16314 inzer tov. Dom pozost va z verandy chodby z ktorej sa vstupuje do 4 priestrann ch izieb komory kuchyne k pe ne spojenej s WC. 4 5 lenn rodinu. Slovensk up a Bansk Bystrica okres Bansk Bystrica Banskobystrick kraj SK 1 250. K Surdoku Pre ov Domy na predaj Pre ov Presov. Svit. Rodinn dom na Predaj Bratislava Z horsk Bystrica. Dom a z hrada baz r zadarmo. Rodinn dom sa nach dza v dobrej tichej a k udnej asti Mlyn rka. Pozemok 480 m2. 000 . Dom tvor chodba 4 izby kuchy a k pe a WC 2 komory a je iasto ne Surne predam 6 izbovy poschodovy rodinny dom 220 m2 so zahradou. Pozemok je pekn rovinat . Obec m v etku ob iansku vybavenos aj term lne k palisko s Rodinn dom vasa spolocnost 30. 000 133 m 2 V HODN PREDAJ 6 izbov rodinn dom bl zko CENTRA Pezinok 376 m2. V echny informace o produktu Hra pro Playstation 4 Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition Filmy Heureka pro v s vyb r Rise of the Tomb R 15212 inzer tov pre Rodinny dom na baz ri. Predaj rodinn dom Rimavsk Sobota. Predaj 625. Je to star rodinn dom ktor je podpivni en s as ou pozemku je aj mal ahradn dom ek. Kuchynsk linky online od merkury market. domy RO AVA kliknite a ur ite n jdite . Na ich obchodn kov n jdete v Kom rne v Nov ch Z mkoch v Kol rove Pon kame na predaj rodinn dom ktor sa nach dza na rovinatom oplotenom pozemku s okrasnou upravenou z hradou o v mere 1153 m2. Bansk Bystrica. Na pozemku sa nach dzaj v etky in inierske siete voda elektrika plyn voda. K domu Pon kame na predaj rodinn dom po kompletnej rekon trukcii. K domu patr upraven z hrada o v mere 1 156 m2. 2017 13 41 Predaj star rodinn dom s ve k m pozemkom 2880m2 Beladice Pust Chot r 021 12 ERF TOP ponuka rodinn ch domov na predaj v Z vadke nad Hronom. 120000 00 . Predaj Rodinny dom Sena REZERVOVANE ADOMIS Bungalov from admin. K pime rodinn dom alebo stavebn pozemok pr amo v RS. Z horsk Bystrica. Predaj rodinn ho domu v Bernol kove s kr snou z hradou a baz nom. Plne podpivni en gar s mont nou jamou kotol a pr ov a plus dal ie dve miestnosti. Pon kame exkluz vne vo v hradnom zast pen na predaj rodinn dom bl zko centra Brezna ktor sl il ako ubytov a vhodn aj na b vanie pr p. 00 m . Dom je cel podpivni en nezatek a nevlhne. itkov plocha domu je 110m2. S as ou je v ia z hrada. na predaj ID 27317 601 m . V dosahu je kompletn ob ianska vybavenos a v born dopravn dostupnos . Predaj Dom Spi sk tiavnik rodinn dom ul. antoska. 220 380 . Nehnute nosti a reality na jednom mieste. Na zahrad je cihlov zahradn domek kter dnes slou jako d lna a sklad pro zahradn n bytek. M 10 miestnosti strecha z p lenej kridle bez zatekania. REALITES. Dom itkov plocha domu je 108m2. K Surdoku Pre ov Rodinny dom 8. 000 domov bytov pozemkov a nebytov ch priestorov. Predaj rodinn dom pozemok 1576 m2 Kru ovce okres Pon kame na predaj star vidiecky dom na priestrannom pozemku v obci Kru ovce okres Topo any. Chci levn nakoupit V ce info. Nehnute nos je umiestnen na rovinatom pozemku o v mere 189m2 s men m dvorom a predz hradkou. Dom bol postaven z kvadry v roku 1954 a v roku 2017 pre iel rozsiahlou rekon trukciou. Predaj rodinn dom Jakubovany EXKLUZ VNE HALO REA Pon kame na predaj mal tuln rodinn dom stojaci na pozemku o v mere 280m2 v osobnom vlastn ctve v prekr snej liptovskej obci Jakubovany okres Liptovsk Mikul . ru Ponuka novostavieb Chorv tsko 240000 NINSKI STANOVI pon kame na predaj rodinn dom sa nach dza v apartm noch Nin ne aleko star ho mesta Nin. Predaj Cena v RK. Dom je dvojpodla n m nov strechu plastov okn a nov plynov kotol z sobn k vody. Byty na predaj v oblasti Jelka Na predaj je RD na Chrenovisku v Rimavskej Sobote. Rodinn domy na predaj Bratislava I Star Mesto Ponkame na predaj rodinn dom v Starom Meste pri Horskom parku s. Na Predaj Domy a vily Rodinn dom v lokalite Topo any. Dom m sedlov strechu ktor je pokryt kridlou. Celkov itkov plocha domu je 125 m2 terasa 14 5 m2 1x pr zemie 1x poschodie . Jedn sa o 3 izbov dom v p vodnom ale ve mi zachovalom stave. Postaven je z materi lu Porotherm 50 cm zateplen miner lnou vatou strecha kridla Bramac. Postaven je na pozemku s rozlohou 1370 m 2. domy PRIEVIDZA kliknite a ur ite n jdite . 2021 Aktualizovan 01. Celkova vymera je 880 m2. elektrina 220V 380V vlastn stud a verejn vodovod kanaliz cia plyn. Baz ny erpadl Dvere br ny Klimatiz cie Kosa ky Kotle Kachle Bojlery Malotraktory Kultiv tory Mie a ky N radie Okn P ly Sne n technika Stavebn materi l Radi tory Rastliny Vybavenie dielne Vys va e F ka e Z hradn grily Z hradn n bytok Z hradn technika. Druh podla ie dve detsk izby sp l a k pel a wc a podkrovn izba. Pozost va z pr zemia a poschodia. Rodinn dom je postaven na oplotenom slne nom pozemku o v mere Prevod mien pod a aktu lneho kurzu. Dom s celkovou itkovou plochou 250 m2 pozost va zo 4 obytn ch miestnost kuchyne komory k pe ne s WC a chodby. K domu prin le aj gar kot Drie ov Nitra okres Nitra. Ve k Rip any Nitriansky kraj Pon kame na predaj rodinn dom v tichej obci Behynce okres Topo any. Na predaj RD 3 izb. Holodom je postaven ako n zkoenergetick drevodom bungalov s plynov m k ren m a mo nos ou dokurovania cez pevn palivo v aka predpr prave na krb s kom nom zateplenie plastov Pon kame na predaj t lov nad tandardne priestrann rodinn dom s kr snym ve k m pozemkom v tichej asti mesta Kom rno s priamym v h adom na vodu. 2021. Predaj rodinn dom Tisovec Bakul nyho EXKLUZ VNE HALO REALITY. Takmer 1 000 000 inzer tov na v ber. 57 m 2 Bratislava Vraku a elezni n predaj Predaj novostavby 5 izbov ho rodinn ho domu 289. dom s pr slu enstvom ktor m sa rozumie k pe a kuchy a predsie . plyn nieje zavedeny ani pripojka . Rodinn dom bol zrekon truovan a upraven na mo nos vyu itia dvoch samostatn ch jednotiek so spolo n m vchodom. dom pozost va z verandy chodby z ktorej sa vstupuje do 4 priestrann ch izieb komory kuchyne k pe ne spojenej s WC. NEGOTIANT Realitn kancel ria p sob v regi noch Bratislava Nitra. CENA. Poschodov dom so sedlovou strechou z roku 2004 je napojen na v etky in inierske siete plus disponuje stud ou . Rodinn dom bol postaven v roku 1960 a nach dza sa v spolo nom dvore s jednou rodinou. Zastavan plocha je 100 25m2 itkov plocha pr zemie 92 50m2 itkov plocha poschodie 68 40m2 U itkov plocha celkom 160 90m2 Rodinn dom je osaden na pozemku 500m2. realsoft. od 630 mesa ne 331 11 m 199 000 00 . Lokalita Kal a. Zastavan plocha je cca 100 m2. dom po iasto nej 5 izbov 2171 m 2 Se ovsk Polianka. Rodinny dom je3 izbovy rodinny dom 11 a rovinaty pozemok ciastocna rekonstrukcia pred 2 rokmi . Reality na k v m pon ka na predaj star rodinn dom vo v bornej lokalite v Nov ch Z mkoch. Pozemok je o v mere 1039 m2 z toho zastavan plocha 467 m2 itkov plocha 1 PP 112 m2 2 NP 133 m2 podkrovie 112 m2. Plocha itkov 175m2 zastavan Pon kame V m na predaj gazdovsk rodinn dom v obci Hrabkov okres Pre ov. Prv podla ie ob vacia izba v ktorej je aj krb denn izba kuchy a pajz a wc. 2016 Ponukame na predaj rodinny dom v Po ove. Zastavan plocha 169 m2 itkov plocha 191 m2. Predaj Rodinn dom Horom ice ulica Politick ch v z itkov plocha 158m2 cena 9 950 000 00 CZK. p j ky tomb raider survivor edition heureka cz p j ky tomb raider survivor edition heureka cz. Dom sa nach dza na pozemku o rozlohe 744m2 s itkovou plochou 144m2. Celkov plocha 1215 m2 Z toho z hrada 689 m2 Zastavan plocha 526 m2 Pozemok je situovan na lukrat vnom mieste. Dom je iasto ne podpivni en v pr prave na rekon trukciu interi ru. Pon kame na predaj novostavbu rodinn ho domu v obci Jakubovany vzdialenej od mesta Sabinov 4 km a od Pre ova cca 17 km. Rodinn dom Predaj Nitra Novostavba 235 m 266 900 Pon kame V m na predaj 4 izbov rodinn dom v Nitre v Na predaj predstavujeme rodinn dom vo vyh ad vanej lokalite v obci Dvory nad itavou. July 30 2015 . Realitn kancel ria V m pon ka na predaj tehlov rodinn dom na ve kom a slne nom pozemku v obci Ko oln . Reality na predaj a pren jom nehnute nosti byty rodinn domy novostavby pozemky Bratislava Ko ice ilina Bansk Bystrica Trnava Tren n Nitra . O ga Sabolov tel. For more information and source Na PREDAJ star rodinn dom s ve k m pozemkom vo Vinosadoch. Senec rodinny dom Domy rodinn dom Predaj Pon kame na predaj ve k 4 izbov aktu lne 3 izbov byt v rodinnom dome so z hradkou a terasou dvoma parkovac mi miestami a pivnicou v novostavbe v Iv nke pri Dunaji. Dom je napojeny na plynovodnu pripojku vodovod elektriku. Rodinn dom na Predaj Pie any. Rodinn dom Kal a 1 m P vodn stav. Rodinn dom v centre obce Spi sk Bel . rodinn dom s pozemkom o v mere 2318 m2 v obci Rapovce len p r metrov od term lneho k paliska Novolandia a 8km od mesta Lu enec. ve st edu zahrady je alt n na betonov desce a EXKLUZ VNE Pon kame V m na predaj rodinn dom v obci Var n ur en na rekon trukciu. Pezinsk Vinosady. Predaj Dom rodinn dom Neded a a Na predaj predstavujeme rodinn dom vo vyh ad vanej lokalite v obci Dvory nad itavou. Ponuka novostavieb Galanta 142000 Realitn kancel ria RE MAX pon ka na predaj novostavbu 4 izbov ho rodinn ho domu as dvojdomu HOLODOM v Galante Richt rske p Kraj Nitriansky kraj Okres Kom rno Obec Nesvady 94651 Ulica Blatn TEL 0905 457519 alebo 0917 536908 RK0602240 Dom Rodinn dom Predaj predaj Lednick Rovne 291 Novostavba m dohodou Pon kame na predaj rozostavan dreven stavbu nach dz Ponuka novostavieb Bansk tiavnica 499000 Pon kam na predaj luxusn novostavbu s n dhern m v h adom. 2. Rodinn dom na predaj Z vadka nad Hronom od realitiek aj od s kromn ch os b online na Reality. Okn s p vodn dreven . SK Predaj Dom rodinn dom Michalovce Pon kame V m na predaj kr sny rodinn dom 14 km od Michaloviec. In inierske siete mestsk voda elektrina kanaliz cia plyn SAT k blov TV Internet Na predaj rodinn dom Nitra Kloko ina. Pozemok m rozlohu 400m2 Domy s navrhnut oddelenou dennou a no nou astou. V tichej lokalite a na skok od iaru nad Hronom teraz n jdete ve mi atrakt vnu ponuku spolo nosti REALITY SERVICE. Tento rodinn dom ek sa v m isto zap i. V podpivni enom dome sa nach dzaj 2 izby predsie chodba kuchy a pajza a k pe a. 40 000 predam rodinny dom Pred m rodinn dom vo Ve k ch Uherciach okres Partiz nske. Nach dza sa na ne aleko vlakovej stanice v Nov ch Z mkoch. Pozemok je rovinat oploten Na pozemku sa nach dzaj in inierske siete elektrika a plyn. Ing. Dom bol postaven v roku 1971 v roku 2010 prebehla prestavba a pr stavba domu. Postaven bol z p lenej tehly a m sedlov strechu. Predmetn dom je vyhotoven v kvalitnom tandarde a erstvo skolaudovan 03 2021 nach dza sa v k udnej asti s ukon enou stavebnou innos ou v okol . Dom bol kolaudovan v roku 2015. Reality Alpia pon ka na predaj Rodinn dom ek chalupu v obci Ko u v Sobraneckom okrese. Predaj rodinn dom Rimavsk Brezovo EXKLUZ VNE HALO REALITY Auto Predam rodinny baz r. K domu prisl cha obrovsk z hrada vhodn ako stavebn pozemok o rozlohe 2394 m2. Zastavan plocha domu je 271 72 m 2 itkov plocha 420m 2 Pon kam na predaj star rodinn dom v obci Topo n ky 15km od Dunajskej Stredy. Pon kame na predaj kvalitne a vkusne zrekon truovan rodinn dom na za iatku r chlo rozv jaj cej sa obce Bernol kovo na ulici s p vodnou z stavbou rodinn ch domov a dobrou ob ianskou vybavenos ou. Ostatn . Celkov rozloha pozemku je 876 m2 z toho Marcelov dom na ve kom pozemku na predaj 6. Predajte r chlo a spo ahlivo na Bazar. Rodinny dom predaj a inzercia. 421917681243 V m pon ka na predaj trojpodla n tehlov rodinn dom v lukrat vnej asti v ir om centre mesta Pre ov na Sabinovskej ulici vyu ite n Pon kame na predaj rodinn dom v obci Horn tub a ktor je vhodn na b vanie alebo aj na rekrea n ely. Inzer t u nie je aktu lny. Dom je 3 izbov so samostatnou kuchy ou. Na predaj je RD v Rimavskej Sobote na Okru nej ulici. K domu prin le aj gar kotol a a komora. Predaj Domy Ko ice Po ov 27. Vyberajte z 36 inzer tov. Bernol kovo okres Senec. Predam rodinny dom v obci Velky Hores pri Kralovskom Chlmec okr. Top Novinka 3D prehliadka. Aj Vy m ete inzerova u N s plne zadarmo. RK0602240 Dom Rodinn dom Predaj predaj Lednick Rovne 291 Novostavba m dohodou Pon kame na predaj rozostavan dreven stavbu nach dz Na Predaj Domy a vily Rodinn dom v lokalite Topo any. V mera domu 125 m2 zastavan 96 m2 pozemku 320 m2. Pripade z ujmu vola ale poprosim len seri zne jednanie Domy na predaj Pre ov Presov. v Jesesnkom. Dom m 2 izby kuchy u pajzu k pe u s WC celkov obytn plocha domu je cca 70 m2 dom je v p vodnom stave. Rodinn dom na Limbovej ulici na predaj. Reality Alpia pon kame V m na predaj rodinn dom v obci Pru ina s kompletnou ob ianskou vybavenos ou. Predaj chata Kokava nad Rimavicou NOVOSTAVBA EXKLUZ VNE HALO REALITY VIDEOOBHLIADKA. podla ie pozost va zo Luxusn rodinn dom na predaj Malinovo. Rozloha 1 m2 744 m2. j. K nehnute nosti prisl cha pred z hradka o rozlohe 41m2 a z hrada o rozlohe 130m2. Nehnute nos sa nach dza na pozemku s rozlohou 253 m2 itkov plocha domu je 105 m2 a jeho zastavan plocha 70 m2. 00 m 18. pozrite si prv video n ho domu na predaj v Malinove. Sme presved n e to bude kr sna realiz cia. Rodinn dom bez podpivni enia je tradi ne postaven tehla TERMOBRIK 30 18 cm polystyr n a term n kolaud cie je jese 2018. RD sa nach dza 4 km od Nov ho Mesta nad V hom a rekrea n ho strediska Zelen Voda. V dome s 3 kom ny mo nos vykurovania pieckou na tuh palivo. 2 km od domu je dialnica 5 km ly Viac na PREDAM RODINNY DOM NA POZEMKU 1150 M2 Ponukame na predaj rodinny dom v Po ove. B10 V m EXKLUZ VNE pon ka na predaj Rodinn dom nach dzaj ci sa v asti Chorv tsky Grob ierna voda. Z stavan plocha domu je 92m 2 a rozloha 11 6 rov. Ponuka novostavieb Ko ice II Z pad 1 Pon kame V m na predaj zariaden rodinn dom vo vyh ad vanej lokalite Ko ice Z pad Terasa. V dom e sa na ch dzaj 2 ve k miestnosti pajza a chodba. 2021 10 33 TOP ponuka rodinn ch domov na predaj v Holiciach. 2021 Aktualizovan 10. predaj rodinny dom